Vragenlijst


Als u hier klikt vindt u de nieuw samengestelde vragenformulieren Wet Bibob, die voldoen aan de wettelijke regeling en die u tegen betaling kunt gebruiken om uit te reiken aan de betrokkenne(n) binnen een Bibob-onderzoek. Ook nu weer zijn deze vragenformulieren grotendeels on-line in te vullen, maar voor ondertekening dienen ze uitgeprint te worden.
U kunt op de pagina van elk formulier zelf aanpassingen doen naar eigen wens en inzicht bv. op pag. 1 door de contactgegevens van uw organisatie daar te vermelden etc. Hiervoor dient u gebruik te maken van Indesign. Na aanschaf krijgt u automatisch de updates van de gewijzigde formulieren wanneer deze zich voordoen. Doe er uw voordeel mee!