Bibob beleid

Als u als gemeente de Wet Bibob wilt gaan toepassen, dan is het van belang dit vast te leggen in een Bibob-beleidslijn. Daarbij is het van belang dat deze Bibob-beleidslijn datgene vertegenwoordigt waar u als gemeente klaar voor bent. Zeggen de Wet Bibob toe te passen, maar feitelijk niet of onvoldoende doen wekt geen vertrouwen bij de (bonafide) burger en lokt malafide vergunningaanvragers aan, terwijl het nu net de bedoeling is deze laatsten te weren.

Meerdere gemeenten hebben een Bibob-beleidslijn vastgesteld en maken er daarna niet of onvoldoende gebruik van. Ook zijn er gemeenten die na vaststelling van de Bibob-beleidslijn de indruk hebben “er al te zijn” en geen verdere implementatie van de Wet BIBOB doorvoeren. Ook daar zijn malafide vergunningaanvragers snel achter. Veel overheden maken het verschil in een actieve en passieve toepassing of kiezen er voor om op het geheel van Bibob-onderwerpen actief te gaan inzetten. Vaak is de aanleiding dat uit ondermijningsbeelden van het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum)

Gekozen wordt voor bredere toepassing van de Wet Bibob. Het is bij de vaststelling van de Bibob-beleidslijn wel van belang eerst binnen uw gemeente te checken of u als gemeente er ook klaar voor bent. Hebben de afdelingen of de medewerkers voldoende kennis om de Wet BIBOB toe te passen, is de juridische know-how aanwezig, zijn afdoende privacy- en informatiebeveiligingsmaatregelen getroffen. Allemaal zaken die nauw samenhangen met het vaststellen van een BIBOB-beleidslijn. Met uitbreiding van de Wet Bibob op 1 augustus 2020 en de aanstaande wetswijziging voorzien in 2022, staan veel gemeenten voor de keuze hoe deze nieuwe wet Bibob toe te passen en beleid daar op te maken c.q. aan te passen.

Frank Rovers Advies kan u als gemeente adviseren hoe u uw BIBOB-beleidslijn kunt (laten) opstellen en vastleggen.