Over Bibob

De BIBOB Academie leert u op een praktische manier (financiële) gegevens te combineren en te analyseren zodat een totaalbeeld ontstaat van de integriteit van de aanvrager en zijn zakelijke samenwerkingsverbanden, het te investeren geld, alsmede de transparantie van de bedrijfs- en organisatiestructuur.

Door het volgen van de opleiding wordt u getraind om BIBOB-beleid op te stellen, te actualiseren en te beheren. Ook wordt stilgestaan bij de samenwerking met interne en externe partijen en welke rol u als BIBOB-coördinator dient te spelen. Het gaat bijvoorbeeld om samenwerking met de afdeling juridische zaken, de afdeling handhaving, vergunningen en toezicht, de politie, de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s), de Belastingdienst en het Landelijk Bureau BIBOB.