Opstellen van werkinstructies, werkprocessen en stroomschema’s.

Geïntegreerde samenwerking is het toverwoord voor de toekomst voor de overheid in de aanpak van tal van sociale - en veiligheidsaspecten, waaronder de aanpak Ondermijning natuurlijk het meest "hot" is momenteel. Dit vereist een discipline in die samenwerking, welke op juridische gronden gestoeld moet zijn en die de slagkracht voor de specifieke aanpak moet versterken.

Dit vraagt echter van de deelnemende partners ook een discipline met name op het gebied van het vastleggen, inbedden en borgen van deze samenwerking. Werkinstructies, werkprocessen en stroomschema’s dienen daarvoor als basis. Vanuit deze basis wordt de samenwerking gevisualiseerd en ziet de organisatie beter zijn kwetsbaarheid hetgeen aanleiding kan zijn voor het opstarten van verdere kwaliteitsverbeteringen en het terugdringen van risico’s.

De BIBOB-Academie kan u ondersteunen bij het opmaken van werkinstructies en werkprocessen, in relatie tot de toepassing Wet BIBOB. Wij maken heldere stroomschema’s op in VISIO (onderdeel van het Microsoft-Officepakket, wat overheid doorgaans gebruikt) met handige links naar de verdere uitleg, wetteksten, formats, vragenformulieren, contactgegevens etc. Hiermee hebt u het proces in één document op uw scherm staan en kunt u aanvinken waar u naar toe wilt. Tevens leest u binnen handige uitrolschermen de beschrijving van het werkproces in datzelfde document. Het geheel is voor de eigenaar van het werkproces makkelijk te onderhouden, zodat het het werkproces actueel is en blijft. Hebt u nog geen VISIO ter beschikking download dan gratis de VISIO-viewer , zodat u het opgemaakte werkproces kunt raadplegen. De Bibob werkprocessen worden opgemaakt door Frank Rovers..