Casuïstieke beoordeling

Bibob is qua beoordeling (zeker financieel) vaak moeilijk te doorgronden. Veel bronnen kunnen weliswaar geraadpleegd worden en er kan advies gevraagd worden aan het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) of het Landelijk Bureau Bibob (LBB), maar ook dan kunnen er onduidelijkheden blijven. Onze ervaring is dat met name op financieel vlak of op het vlak van zakelijke samenwerkingsverbanden de onduidelijkheden blijven.

Wij als Bibob-academie kunnen u bij de behandeling van Bibob ondersteunen. Hiervoor overleggen we graag een VOG en tekenen een geheimhoudersverklaring alvorens we aan de slag gaan.


Als eindproduct krijgt u een overzichtelijk verslag waarin de beoordeling wordt gedaan op:
• De integriteit van de aanvrager en/of het zakelijk samenwerkingsverband;
• De transparantie van de financiering, de bedrijfsstructuur en de organisatiestructuur.

Bij de beoordeling van de casus wordt gebruik gemaakt van de handige tools waaronder Graydon, Digitale Opsporing en Noctua. Bent u reeds klant van ons, dan weet u dat wanneer een korte check van onze zijde gevraagd wordt, wij dit kosteloos doen.