Het BIBOB-Huis©

Een goede BIBOB-analyse vergt een gestructureerde aanpak, zodat u niet alleen alle vereiste werkzaamheden uitvoert, maar deze ook in de juiste volgorde uitvoert. Het BIBOB-Huis© is het hulpmiddel voor deze gestructureerde aanpak. Dit concept krijgt u tijdens de training uitgelegd en vormt de rode draad tijdens de training. We hebben dit concept in september 2013 geïntroduceerd en de cursisten zijn er enthousiast over !

·

U ziet dat het BIBOB-Huis is gebouwd op de kavel “Besluit toepassen BIBOB”, waarmee is aangegeven dat het overheidslichaam de Wet BIBOB alleen kan toepassen indien dat vooraf is aangegeven. Het uiteindelijke doel is het verlenen van bijvoorbeeld de vergunning, ofwel u plaatst het dak op het BIBOB-Huis. Maar voordat het dak kan worden geplaatst, voert u stap 1 tot en met 5 uit. Deze stappen voert u weldoordacht uit, zodat u een stevige fundering (1), degelijke pilaren (2, 3, 4) en sterke dwarsbalken (5) krijgt. Voert u ook maar één van de vijf stappen niet goed uit, dan is de constructie van het BIBOB-Huis te zwak om het dak te dragen. Dan bestaat de kans dat het BIBOB-Huis instort, ofwel de uitgevoerde analyse kan de uiteindelijke beslissing niet dragen. Zoals gezegd krijgt u deze stappen tijdens de training verder uitgelegd. Door deze structuur bent u na de training in staat om de BIBOB dossiers goed gestructureerd te analyseren, zodat u het “eigen huiswerk” volledig heeft uitgevoerd en ook weet tot hoever u kunt gaan bij de analyse. Mocht u meer willen weten over dit concept, neem dan even contact met ons op. We hebben een mooie brochure over het BIBOB-Huis, maar u kunt ook een mondelinge toelichting op het concept krijgen.

Door het volgen van de opleiding wordt u getraind om BIBOB-beleid op te stellen, te actualiseren en te beheren. Ook wordt stilgestaan bij de samenwerking met interne en externe partijen en welke rol u als BIBOB-coördinator dient te spelen. Het gaat bijvoorbeeld om samenwerking met de afdeling juridische zaken, de afdeling handhaving, vergunningen en toezicht, de politie, de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en de Belastingdienst.