Bibob-gids versie september 2021

De Bibob-gids: een praktische handleiding voor het inrichten van het Bibob-proces.

Ontstaansgeschiedenis

In mei 2021, tijdens een gesprek over een samenwerking tussen de Bibob Academie en Noctua, bleek dat er veel expertise is bij de medewerkers van beide organisaties. Spontaan ontstond namelijk een enthousiast gesprek, waar de ene oplossing na de andere ter tafel kwam. wat duidelijk maakt dat er tussen de partijen veel expertise bestond. Op dat moment ontstond het idee om deze kennis te delen. Zo ontstond het idee van het schrijven van een Bibob-gids.

Mits goed toegepast en uitgevoerd kan de Wet Bibob een geweldig instrument zijn om georganiseerde criminaliteit en daarmee het gevolg, de ontwrichting van de samenleving, te bestrijden. De kans dat we de strijd succesvol kunnen aangaan wordt behoorlijk vergroot met een Bibob-gids in de hand en met die drijfveer zien we het schrijven van de Bibob-gids als onze missie. Ieder levert via zijn eigen vakgebied input.

De inhoud

Beschreven worden de achtergronden, het inrichten van het proces, de praktische uitvoering, de beschikbare techniek en het doen van de financiële analyse. Dit wordt gelardeerd met weetjes, nieuws en anekdotes. Zodat het meer gaat leven. Wij rekenen erop dat wij met deze praktische theorie het niveau van controle verhogen en daarnaast bewustwording creëren bij leidinggevenden over de complexiteit van de werkzaamheden van de Bibob-medewerkers en coördinatoren. Om een idee te krijgen van de kwaliteit, hieronder de inhoudsopgave van het boek:

INHOUDSOPGAVE

Het oogmerk van het schrijven van de Bibob-gids was aanvankelijk mede om reclame te maken voor onze producten. Naarmate het boek vorderde en de kwaliteit toenam hebben wij besloten de reclame uit deze praktische leidraad te verwijderen. De Bibob-gids is daarmee een onafhankelijke gids, die gemeenten als uitgangspunt kunnen gebruiken voor het inrichten van de Bibob-afdeling.
Het verwijderde hoofdstuk wilden wij u niet onthouden en geven wij uit in een folder getiteld ´Bibob-software´, waarbij één van de bijlagen, ´buitenlandse bronnen´ uit praktische overwegingen ook is opgenomen

De kosten van de Bibob-gids bedragen € 23,95 exclusief Btw en verzendkosten.
De totale kosten (boek, Btw en verzendkosten) bedragen: €30,79. Bestellen kan door invullen van dit webformulier.
Voeg in het formulier de volgende gegevens toe:
Organisatienaam:
Naam:
Adres:
E-mailadres:
Postcode en woonplaats:
Aantal exemplaren:

Het bedrag van €30,79 dient vooraf te worden overgemaakt op bankrekening NL30INGB0007891982 t.n.v. BIBOB Academie. De factuur wordt uiteraard meegestuurd met het boek. Beiden ontvangt u ongeveer binnen een week na de bestelling.

Momenteel uitverkocht