Vijfdaagse complete BIBOB training (opleiding tot Bibob-coördinator)

De vijfdaagse training omvat alle facetten van de Wet BIBOB en kent een evenwichtige verdeling tussen theorie en praktijk en vormt de basis voor iedereen die met de Wet BIBOB aan de slag gaat. Dit is feitelijk de basistraining voor iedere Bibob-coordinator, maar ook voor degene die geïnteresseerd zijn in specifieke onderdelen van de toepassing van de Wet Bibob.

De vijfdaagse training omvat alle facetten van de Wet BIBOB en kent een evenwichtige verdeling tussen theorie en praktijk en vormt de basis voor iedereen die met de Wet BIBOB aan de slag gaat. Dit is feitelijk de basistraining voor iedere Bibob-coordinator, maar ook voor degene die geïnteresseerd zijn in specifieke onderdelen van de toepassing van de Wet Bibob.

Tot en met oktober 2024 zijn de data bekend voor de vijfdaagse complete BIBOB training.
Dag 1    3-9-2024
Dag 2  17-9-2024
Dag 3  10-9-2024
Dag 4  24-9-2024
Dag 5  1-10-2024
Locatie: Utrecht, Goeman Borgesiuslaan 77


Dag 1: 3-9-2024

Utrecht, Goeman Borgesiuslaan 77

Onderwerpen: Bestuurlijk en juridisch

De volgende onderwerpen worden deze dag behandeld:
• geschiedenis en positie van de Wet BIBOB,
• zakelijke samenwerkingsverbanden,
• gemeentelijk BIBOB beleid,
• “Eigen Huiswerk”: brononderzoek, BIBOB-criteria en onderzoeksstrategieën,
• adviesaanvraag Landelijk Bureau BIBOB (LBB),
• procedure na ontvangst advies LBB (vergewisplicht / casuïstiek),
• tipfunctie OvJ,
• opvallende zaken / tips / casuïstiek,
• jurisprudentie Wet BIBOB,
• bezwaar- / beroepsprocedure,
• informatiebeveiliging / Privacy,
• uitbreiding Wet BIBOB, en
• RIEC's (geschiedenis, werkwijze, taak, casuïstiek).


Dag 2: 17-9-2024

Utrecht, Goeman Borgesiuslaan 77

Onderwerpen: Financiële Aspecten

De volgende onderwerpen komen aan de orde, behandeld veel praktijkmateriaal wordt behandeld in de vorm van voorbeelden en casussen:
• financiële beoordeling mbv het BIBOB-Huis,
• bepalen van de financieringsbehoefte,
• herkomst van de financiering,
• ondernemingsplan,
• financieringscontracten,
• jaarrekeningen,
• witwassen en artikel 3 Wet BIBOB,
• inkomstenbelasting en omzetbelasting, en
• de a en de b grond.


Dag 3: 10-9-2024

Utrecht, Goeman Borgesiuslaan 77

Onderwerpen: "Eigen Huiswerk" / Digitaal Rechercheren

Training OSINT (Open Source Intelligence) – 1 dag.
Tijdens de eendaagse training Open Source Intelligence (OSINT) worden deelnemers getraind in de basistechnieken van het zoeken naar personen en bedrijven op het internet met behulp van openbare bronnen. Inhoud:
• Introductie
• Werkplek
• Juridische kaders
• OSINT (zoekmachines, databanken, archieven, social media etc.)
• Digitaal sporenonderzoek
Training OSINT (Open Source Intelligence) – 1 dag.
Training OSINT (Open Source Intelligence) - 2 dagen.Dag 4: 24-9-2024

Utrecht, Goeman Borgesiuslaan 77

Onderwerpen ochtend: bestuurlijke besluitvorming en de rechtsgang

Inhoud: U wordt meegenomen in het proces van besluitvorming en waarmee rekening te houden bij de bezwaar- en beroepsprocedure.

Onderwerpen middag: Praktijkcasus van A tot Z

Inhoud: U krijgt een praktijkcasus voorgeschoteld die start vanaf de beoordeling van een Bibob vragenformulier tot aan de besluitvorming. Naast deze beoordeling raadpleegt u tal van open- half open- en gesloten bronnen, dient u aanvullende vragen op te stellen, een openingsbalans maken, een gesprek te voeren met de aanvrager(s) en maakt u een relatieschema om overzicht te houden op de casus. Uiteindelijk neemt u een beslissing in het kader van de Wet Bibob.Dag 5: 1-10-2024

Utrecht, Goeman Borgesiuslaan 77

Onderwerpen: BIBOB in de praktijk / gesprekstechnieken

Na een inventarisatie van leerwensen gaan we aan de slag. De opzet is interactief: korte stukken theorie, afgewisseld met oefeningen. In de middag wordt samen met een trainingsacteur casuïstiek geoefend en nabesproken.
• kennismaking, doelen en verwachtingen,
• verschillende soorten agressie,
• luisteren,
• structuur van een gesprek,
• doorvragen,
• non-verbale communicatie,
• technieken en oefenen met lastige situaties, en
• oefenen met een acteur.