Tweedaagse financiële training


Dag 1: 16 april 2024
Dag 2: 23 april 2024
Locatie Utrecht

De tweedaagse financiële Bibob training is geheel vernieuwd. De onderwerpen zijn aangepast en er zijn meer opgaven in de training verwerkt, zodat je ook met de theorie oefent. Daardoor ben je instaat om het geleerde beter in de praktijk toe te passen.

De tweedaagse financiële Bibob training kun je volgen zonder eerst de vijfdaagse complete Bibob training gevolgd te hebben. Het is natuurlijk wel erg handig als je de vijfdaagse wel eerst doet, maar het hoeft niet. Tijdens de tweedaagse financiële Bibob training krijg je natuurlijk veel meer onderwerpen en wordt er dieper op de onderwerpen ingegaan dan bij dag 2 van de vijfdaagse complete Bibob training.

De volgende onderwerpen worden behandeld tijdens de tweedaagse financiële Bibob training:

• structuur van de financiële analyse m.b.v. het BIBOB-Huis
• aanvangsbegroting
• ondernemingsplan
• huurovereenkomst
• koopovereenkomst onderneming
• analyse van de herkomst van eigen vermogen
• analyse van de herkomst van het vreemd vermogen
• financiële administratie
• jaarrekeningen en de rol van de accountant
• recente cijfers
• vennootschappelijke cijfers,
• kasadministratie
• vermogensvergelijking
• ondernemingsvormen
• bestuurlijke boetes
• inkomstenbelasting en omzetbelasting
• witwasconstructies

De training omvat een evenwichtige verdeling tussen de theorie en de praktijk, vooral door de opgaven die volgen op de uitleg van de theorie. De opgaven van deze verdieping zijn gebaseerd op echte Bibob zaken en sluiten goed aan bij de dagelijkse praktijk.

Naast het toepassen van de wet Bibob op vergunningen wordt ook de toepassing ervan op subsidies, vastgoed en grondtransacties behandeld

Na deze training ben je in staat om zelfs de lastige dossiers goed gestructureerd en met een juiste diepgang te analyseren. Zo krijg je het eigen huiswerk weer op orde!