In Company trainingen

De BIBOB Academie organiseert naast de trainingen met open inschrijving ook in company trainingen.

Voor het samenstellen van de in company BIBOB trainingen zijn modules en onderwerpen beschikbaar uit de Vierdaagse Complete BIBOB Training. Tijdens een oriënterend gesprek met u wordt het cursusmateriaal getoond en besproken aan de hand waarvan u de onderwerpen selecteert voor de cursus. Het zal een evenwichtige cursus worden met zowel theoretische als praktische onderwerpen. De lengte van de cursus wordt daarbij ook met u afgestemd. De cursisten krijgen een map met al het cursusmateriaal, welke ook als naslagwerk gebruikt kan worden, alsmede een deelnemerscertificaat na afloop.

Daarnaast kan de BIBOB Academie ook zorgdragen voor een implementatiestart van de Wet BIBOB, welke ook onderdeel kan zijn van de in company training. Tijdens dit dagdeel voor medewerkers die zowel direct als indirect met de Wet BIBOB te maken hebben, belichten we aspecten waaronder Intake/zienswijze, "Eigen huiswerk", Implementatie Wet BIBOB binnen uw organisatie, Samenwerking Politie, Privacy, Informatiebeveiliging, BIBOB-coördinator, Beroep/Bezwaar. Ook wordt aandacht besteed aan de borging van het werkproces BIBOB. Voorafgaande aan deze implementatiestart geven we een awarenessbijeenkomst voor Afdelingshoofden/MT om nut, noodzaak en draagvlak te creëren voor deze implementatie. Onze ervaring is dat deze maatwerktraining in company goed aanslaat en een organisatiebrede awareness veroorzaakt.