Eendaagse training wet Bibob en vastgoed

Vastgoed- en grondtransacties zijn een belangrijke schakel in de bestuurlijke aanpak van ondersteunende activiteiten van de (georganiseerde) criminaliteit. De gemeenten en provincies hebben daarin een zeer belangrijke taak. Een goed BIBOB beleid, ook op de ondersteunende activiteiten zoals vastgoedtransacties, werkt zeer ontmoedigend voor criminelen om zich in de betreffende regio te vestigen. Daarom wordt een BIBOB training georganiseerd, specifiek op het gebied van vastgoed- en grondtransacties.

Allereerst zal de basis BIBOB kennis worden behandeld, waarbij de diepgang afhangt van de reeds bij de cursisten aanwezige kennis.

Vervolgens zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen: · Formuleren van BIBOB beleid m.b.t. vastgoedtransacties.
· Huisvestingswet.
· Exploitatie en speculatie.
· Documenten rond vastgoedtransacties.
· Handreiking van het Landelijk Bureau BIBOB.
· Integriteitsrisico’s.
· Specifieke voorwaarden voor de aan- of verkoopovereenkomst.
· De a-grond, b-grond en c-grond.
· Indicatorenlijst (welke signalen zijn te onderkennen en wat is de relevantie).

Tijdens deze training zullen voorbeelden worden besproken, waardoor de theorie beter te begrijpen en beter toe te passen is. Deze training wordt veelal incompany gegeven voor afdelingen Vastgoed- en Grondzaken binnen gemeenten en provincies tegen een gereduceerde prijs op afspraak. Neem daarvoor contact met op op via de button contact, per e-mail of telefonisch.