Eendaagse bestuurlijke juridische training ( voor gevorderden )

De eendaagse training voor gevorderden gaat uiteraard inhoudelijk verder dan de basistraining. Het is aan te bevelen dat u eerst de basistraining volgt, voordat u de training voor gevorderden volgt. De cursisten krijgen de volgende onderwerpen:

• BIBOB beleid (oud-nieuw), • implementatie Wet BIBOB (oud-nieuw),
• borging Wet BIBOB,
• "eigen huiswerk",
• samenwerking met de RIEC's,
• adviezen Landelijk Bureau BIBOB (LBB),
• opmaken besluiten in de lijn van of afwijkend van het LBB-advies
• houden van zienswijzengesprekken aanvrager/belanghebbende,
• opvallende jurisprudentie,
• casuïstiek, en
• BIBOB-ervaringen deelnemers training.

De training omvat een evenwichtige verdeling tussen de theorie en de praktijk. De opgaven van deze verdiepingstraining zijn gebaseerd op echte BIBOB zaken en sluiten goed aan bij de dagelijkse praktijk. Naast het toepassen van de Wet BIBOB op vergunningen wordt ook de toepassing ervan op subsidies, aanbestedingen en vastgoed- en grondtransacties behandeld. Na deze training bent u in staat om zelfs de lastige dossiers goed gestructureerd en met een juiste diepgang te analyseren.