BIBOB Bootcamp / terugkomdag

Het BIBOB Bootcamp / Terugkomdag sluit aan op de vorige BIBOB-trainingen. Het is aan te bevelen dat u eerst minimaal de basistraining volgt, tenzij u reeds gevorderd bent. Tijdens het BIBOB Bootcamp / Terugkomdag krijgt u één complete BIBOB casus voorgelegd, welke u van het begin tot het einde dient te behandelen. Deze casus is zo opgebouwd, dat de behandeling overeenkomstig is aan de behandeling in de BIBOB praktijk. Dat wil zeggen dat u begint met de analyse van het BIBOB vragenformulier, vervolgens een gesprek met de aanvrager heeft en wellicht aanvullende documenten wilt inzien, deze documenten vervolgens weer analyseert en mogelijk wederom een gesprek met de aanvrager (en adviseur) heeft. Totdat u uiteindelijk tot een oordeel komt, al dan niet via een advies van het Landelijk Bureau BIBOB.

De casus is zeer compleet en evenwichtig opgebouwd, zodat u diverse problemen in het dossier kunt blootleggen. Tijdens de training zijn twee zeer ervaren trainers aanwezig. Zij begeleiden u, waar nodig, om tot een goede oplossing te komen. Op verschillende momenten gedurende de dag behandelen ze de onderliggende theorie op alle relevante onderwerpen: juridisch, organisatorisch, financieel en gesprekstechniek. Daarmee zijn alle deelnemers weer op eenzelfde niveau en startpositie voor het volgende deel van deze training. De ervaring leert dat dit een perfecte dag is om uw BIBOB kennis weer op peil te brengen.