Wij ondersteunen:

·BIBOB-coördinatoren
·Beleidsmedewerkers
·Bibob-Juristen
·Medewerkers belasten met bijzondere wetten en/of openbare orde en veiligheid
·Medewerkers van het RIEC, de Politie, het Openbaar Ministerie en het Landelijk Bureau BIBOB
·Medewerkers belast met het beoordelen van de integriteit van pricvaat rechtelijke transacties, evenementen, subsidies en aanbestedingen.


Aanbod

De BIBOB Academie biedt u een volwaardig opleidingspakket aan, waarin alle aspecten worden behandeld:
· Bestuurlijke aspecten
· Juridische aspecten
· Financiële aspecten
. Digitaal Rechercheren
· Gesprekstechnieken
. Wet BIBOB en Vastgoed
. Bibob/ besluitvormingsfase

Inhoud

De BIBOB Academie leert u op een praktische manier (financiële) gegevens te combineren en te analyseren, zodat een totaalbeeld ontstaat van de integriteit van de betrokken personen en het te investeren geld. Door het volgen van de opleidingen wordt u getraind om het gemeentelijk/provinciaal BIBOB-beleid op te stellen, te actualiseren, te beheren en toe te passen.


Docenten BIBOB Academie enthousiast over software Noctua

In gesprek met docenten Frank Rovers en Ries Kniest.

Noctua werkt alweer ruim twee jaar samen met de BIBOB Academie. Sinds 2021 wijzen docenten Frank Rovers en Ries Kniest van de BIBOB Academie de cursisten op de mogelijkheden van de software van Noctua. En de software valt in goede aarde, bij de docenten én bij de cursisten. Lees meer