Praktische handleiding voor het inrichten van het Bibob-proces


In mei 2021, tijdens een gesprek over een samenwerking tussen de Bibob Academie en Noctua, bleek dat er veel expertise is bij de medewerkers van beide organisaties. Wij willen graag onze kennis delen en zo ontstond het idee van het schrijven van een Bibob-gids, een praktische handleiding voor het implementeren van het Bibob-proces in een gemeente.


Mits goed toegepast en uitgevoerd kan de Wet Bibob een geweldig instrument zijn om georganiseerde criminaliteit en daarmee het gevolg, de ontwrichting van de samenleving, te bestrijden.


De gids is een handleiding voor het succesvol inrichten van de Bibob-afdeling binnen een organisatie. Niet alleen inrichten, maar ook het up to date houden in een snel veranderende wereld. Feiten, bronnen en instrumenten worden op een rij gezet. In Ikea terminologie: het is de Bibob-bouwtekening.


Beschreven worden de achtergronden, het inrichten van het proces, de praktische uitvoering, de beschikbare techniek en het doen van de financiële analyse. Dit wordt gelardeerd met weetjes, nieuws en anekdotes. Wij rekenen erop dat wij hiermee het niveau van controle verhogen en daarnaast bewustwording creëren bij leidinggevenden over de complexiteit van de werkzaamheden van de Bibob-medewerkers en coördinatoren.


Wij verwachten hiermee een bijdrage te leveren aan de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en het voorkomen van de ondermijning van de samenleving.


De Bibob-gids komt uit in september 2021.