Wetswijziging Wet Bibob

De wet Bibob staat op het punt om weer gewijzigd te worden.

Op 1 augustuss j.l. werd de 1e tranche aan wijzigingen reeds doorgevoerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De 2e tranche wetswijziging wordt 1 oktober 2022 verwacht. Deze wijzigingen zullen veel impact hebben op die bestuursorganen die de wet Bibob toepassen. Steeds meer zullen zij hun "eigen onderzoek" moeten doen, door de Bibob-Academie ook wel het "eigen huiswerk" genoemd.

Zo kunnen gemeenten elkaar straks tippen, wanneer zij belastende informatie hebben over een betrokkene en krijgen zij direct van de Officier van Justitie de inhoud van een tip, wanneer die daarover de beschikking heeft. Bovendien wordt nu de gelegenheid gecreëerd om het zakelijke samenwerkingsverband te bevragen op justitiële - en / of fiscale antecedenten, iets wat vanaf 2013 niet meer mogelijk was en als een gemis werd ervaren. Het Landelijk Bureau Bibob wordt steeds meer een vraagbaak niet alleen voor een advies maar ook met betrekking tot de navraag van betrokkenen en van het zakelijke samenwerkingsverband wanneer deze de laatste 5 jaar onderwerp zijn geweest van een advies van het Landelijk Bureau Bibob, ongeacht de mate van gevaar dat aan het advies gekoppeld is. Dit is maar een greep uit de wijzigingen die aanstaande zijn.

Tijdens een twee uur durende sessie kan de Bibob-Academie u deze wijzigingen nader toelichten en aangeven welke impact deze hebben op uw organisatie. Bovendien krijgt u een schematisch overzicht van zowel de technische als de inhoudelijke wijzigingen van de nieuwe wet Bibob als naslagwerk.

Indien u interesse heeft kunt u dit via de contactpagina op deze site kenbaar maken. We nemen dan contact met u op voor het maken van een afspraak.